Roman Sandaler Elegant Høye Sommer Grov Khaki Zcjb Ord Klar Spenne Sko Kvinne Hæler Liten Vill

Sko Hæler Grov Ord Zcjb Kvinne Vill Elegant Sommer Liten Khaki Roman Sandaler Klar Spenne Høye vSqw4R4

INNENRIKS

Så falt dommen over dagens ungdom: materialistiske, statusorienterte, selvopptatte og blottet for idealisme!

Publisert: Oppdatert: 25.02.03 13:15

Det er ikke noe umiddelbart flatterende bilde markedsanalytikerne i selskapet ACNielsen tegner av dagens unge.

- Den totale mangelen på idealisme er bemerkelsesverdig. Ungdommen er veldig interessert i egne sysler, mens samfunnsengasjementet er fraværende, sier Hege Glomnes Jacobsen, sosiolog og konsulent i ACNielsen.

Resultatene er hentet fra undersøkelsen «Den norske forbruker». 7000 personer i alle aldrer i Norge, Sverige og Danmark er intervjuet om livsstil. Undersøkelsen påpeker likheter og forskjeller mellom landene og vil bli benyttet av næringslivet.

Status

Svarene fra ungdom i alderen 15-19 år viser at norsk ungdom er mer statusorientert enn svensk ungdom, mens svenskene er mer opptatt av karriere og innflytelse.

Felles er enigheten om at suksess avhenger av dem selv, at du må bruke albuene flittig og at «du blir hva du gjør deg til».

En flokk tredjeklassinger ved Fagerborg videregående skole i Oslo bekrefter hovedtrekkene.

- Slik er det! Veien til suksess er din egen. Dine egne handlinger avgjør om du oppnår det du ønsker. Du kommer ingen vei uten eksamen, det er et faktum i dag, sier Martin Nielsen (18).

- Dette får vi jo høre av lærerne hele tiden. Det er klart du blir egosentrisk i en slik skole, innvender Inger-Lise Mero (18).

- Men samtidig er det slik at alle godtar det. Hvis flere gjorde motstand, var det kanskje mulig å gjøre noe med det, sier Ellen Grave (18).

Mote viktig

Avgangselevene er enige om at status er viktig. Klær og moter skaper respekt. Solbriller er blant symbolene som forteller om deg.

- Men aller mest handler det om å skape din egen stil. Her på skolen er det status å ha sin egen stil, sier Inger-Lise.

ACNielsens undersøkelse viser at miljøbevissthet og likestilling er de eneste verdiene som skiller seg ut blant norsk ungdom. I de øvrige skandinaviske landene er likestilling eneste tema med et visst engasjement.

Ingen i VGs kommentarpanel er aktive i organisasjoner eller foreninger.

- Jeg føler at det ikke er noen bestemt sak jeg vil engasjere meg i nå. Ofte er det også slik at alle i et miljø er med i samme politiske parti eller lag eller organisasjon, sier Øyvind Skrede (19).

- I noen miljøer er det status å være med i Natur og Ungdom. Samtidig er det nok også dem som tenker taktisk, og ser det som en fordel å kunne vise til at man har vært aktiv i idealistisk arbeid, tror Inger-Lise