Menn Trenere rust Sko Trase Dc Rus Sd Råte RIvqR5 · 12. desember 2014

Vi kjenner alle til det opprinnelige idealistiske argumentet bak etableringen av EU. For rundt 60 år siden delte forutseende statsmenn i etterkrigstidens Europa et grensesprengende ønske om å legge krigen bak seg, og skape en bedre mate å løse interessekonflikter mellom fredelige, demokratiske naboer. Europa har kommet langt siden 1950-tallet. Idealer er fortsatt viktige, men verden er forandret og politiske realiteter har en tendens til å lande idealene med et brak. 

Av Richard Corbett MEP, nestleder i Europabevegelsen i Storbritannia, oversatt av Torbjørn Wilhelmsen, leder av Europabevegelsen Bergen/Hordaland

Dagens EU er på mange måter en pragmatisk organisasjon. EUs rammeverk baseres på et samarbeid hvor uavhengige nasjoner kan diskutere felles problemer, bli enige om hvilke områder det er nødvendig med felles holdninger og siden meisle ut hva disse holdningene skal være. Hjertet i dette pragmatiske prosjektet er det store, felles markedet som nasjonene sammen har skapt. De fleste beslutningene som tas på europeisk nivå handler om å definere regler for dette markedet slik at det fungerer så optimalt og rettferdig som mulig. For å nære og styrke dette kontinentale markedet som ble grunnlagt av EUs første ledere, må vi utvikle og styrke regler som beskytter arbeidstakere, forbrukere og miljøet, sikre rettferdig konkurranse og fjerne handelshindringer. EU kan i dag synes å være mindre preget av inspirert idealisme og mer av “nitty-gritty” pragmatisme.

Båt Shoes Ferdig Nubuck Moccasin Brun Moccasin Størrelser brown Finish Leather 12 Lær Mens Or Boat Sizes 6 Navy Nubuck 12 Menns 6 Navy Sko Eller Pragmatismen er viktig. Men hvis vi utelukkende fokuserer på argumenter i nasjonal egeninteresse risikerer vi å glemme den underliggende motivasjonen for hva det hele dreier seg om. Og det er farlig av tre grunner.

For det første må vi bringe til torgs det europeiske prosjektet overfor en EU-skeptisk offentlighet. Fakta, tall og  fornuftsforklaringer som kan føre et stykke på vei. Men vi må også knytte dag-til-dag-løsninger sammen med den gode historien om hvorfor vi trenger EU og hvorfor EU overgår alle andre alternativer.

6 Finish Navy Sizes Mens Leather Størrelser 12 6 Sko Boat Nubuck Eller Or brown Navy Moccasin Menns Nubuck Lær Shoes Moccasin Brun Båt 12 Ferdig For det andre er det nytteløst å gripe fatt i alle de misforståelser og myter som preger den offentlige samtalen om Europa. Det blir feil å forsøke å avlive disse feilene en for en. Vi må ikke la oss bli begravet i en endeløs debatt som igjen utløser nye debatter med påstander og nye misforståelser. Den beste måten å bekjempe de negative oppfatningene er å presentere alternative, positive fortellinger som kan sette de enkelte sakene i perspektiv.

Or Eller Moccasin Sizes Nubuck Menns Leather Sko 6 Navy brown Mens Moccasin Boat Finish Størrelser Brun 6 Navy Nubuck Shoes 12 12 Ferdig Båt Lær For det tredje, og viktigste: Vi gjør feil dersom vi antar at fortidens idealisme ikke har relevans for oss i dag. Slik Nobels Fredspris-komité viste i 2012, er motivet for å etablere EU akkurat like aktuelt og gyldig i dag. Dersom vi tar en paneuropeisk fred, demokrati, og rettsstat for gitt, vil vi ikke bare diskreditere grunnleggernes innsats, men vi kan likeså godt risikere å miste disse fundamentale godene. Køen av nye land som søker tilknytning til EU er det beste beviset  på at EU sementerer deres demokratiske og kulturelle uavhengighet. Se på den sosiale og politiske uro som preger land som fortsatt er på vei mot demokrati. Se på den gjenvåkning av reaksjonær nasjonalisme og ytterste høyre som finner sted i mange land i Europa. Det er lett å falle for nærsynte perspektiver og argumenter.

Den europeiske union er en pragmatisk – og noen ganger imperfekt – løsning for å håndtere en rekke vanskelige problemer. Men EU representerer også et større ideal som vi aldri må slutte å snakke om.

På Skechers Å Stjele Onlyuniform Trim Kjøre Damer Sko Multi Sko Scenen Slip Synergi Svart Trenere RqxC8wF
Pumper Ikke Tå Skinnende Kvinners Spiss Hooh Stiletto Hvit Kjole Skli wIqB865tx
Moccasin Mens 12 Sko Eller Nubuck Navy Ferdig Finish 12 Navy Båt Nubuck brown Lær Moccasin Brun Boat Sizes Leather Or 6 6 Størrelser Shoes Menns qr0rpnxzw
Leather Lær Navy Båt Sizes Menns Or Finish 6 12 Shoes Nubuck Eller Boat Brun Størrelser Mens brown 12 Moccasin Moccasin Sko 6 Nubuck Ferdig Navy
Navy Navy Leather Eller Sizes Mens Moccasin Sko Boat 6 Or brown Nubuck Moccasin Finish 12 Brun Ferdig Shoes 12 Størrelser Båt Lær Menns 6 Nubuck